Tìm hiểu cấu tạo, chức năng máy ảnh

may anh 1

1- NGUYÊN TẮC QUANG HỌC:     Một Ống kính đơn giản dùng để ghi hình thường là một thấu kính hội tụ, nhưng chỉ một kính hội tụ hình ảnh sẽ không được thật tốt do bị hạn chế bởi những yếu tố như cẩu sai, quang sai, sắc sai,… nên nhà sản xuất […]